Ak podáte daňové priznanie, zamestnávateľ sa o tom dozvie

Na otázky čitateľov o daňových priznaniach odpovedala Beáta Uhrinová z Finančného riaditeľstva SR.

http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/274047-o-danovych-priznaniach-diskutuje-s-beatou-uhrinovou-z-financneho-riaditelstva/