Aké sú daňové výdavky na automobil

Aké sú daňové výdavky na automobil

Odpisy na auto závisia od jeho ne/zaradenia do obchodného majetku.

Aké sú daňové výdavky na automobil
Ak sa automobil používa aj na súkromné účely, nedajú sa daňové výdavky zahrnúť v celkovej výške, ale len v takom podiele, v akom sa automobil používa na podnikanie. Po vyradení automobilu z obchodného majetku sa príjem z jeho predaja zdaňuje, od dane je tento príjem oslobodený až po uplynutí 5 rokov od jeho vyradenia.

Automobil môže byť:
zahrnutý do obchodého majetku

nezahrnutý do obchodného majetku,
– obsatarávaný formou leasingu
– prenajatý alebo vypožičaný
– alebo v súkromnom vlasntníctve fyzickej osoby

Pri automobile zahrnutom do obchodného majetku sa môžu uplatniť tieto výdavky:
výdavky na spotrebované pohonné látky
opravy a údržba
technické zhodnotenie
poistné na havarijné poistenie, resp. zákonné poistenie,
odpisy automobilu
daň z motorových vozidiel
iné prevádzkové výdavky – parkovné, diaľničné nálepky, umytie auta, nákup pneumatík a iné

Pri automobile v súkromnom vlastníctve nezahrnutom do obchodého majetku sa môžu uplatniť tieto výdavky:
daň z motorových vozidiel výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovné…)

náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základné náhrady za každý 1 km jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách

Celý článok o tom, aké sú daňové výdavky na automobil si môžete prečítať TU