Kolektívne investovanie: Ako na to?

Kolektívne investovanie: Ako na to?

 

Investovanie sa vo svete realizuje v podobe dvoch foriem. Prvá forma predstavuje individuálne, teda priame investovanie. Pri priamom investovaní investor investuje peniaze do určitých produktov, ktoré mu ponúka finančný trh. Prvý typ investovania sa považuje za vysoko rizikovú formu, keďže sa predpokladá, že nie každý investor disponuje potrebným know-how. Druhou formou je už spomínané kolektívne investovanie, teda nepriame. Pri tomto type investovania je významne znížený stupeň rizika, pretože peňažné prostriedky sú investované osobou, ktorá rozumie zákonitostiam peňažného či kapitálového trhu.

 

Základné úlohy kolektívneho investovania spočíva v niekoľkých faktoch. Prvou úlohou je zhodnotenie kapitálu, ktorý bol na základe verejnej výzvy zozbieraný od veľkého počtu fyzických či právnických osôb. Druhou úlohou je diverzifikácia rizika. Ďalšia úloha spočíva v možnosti prístupu nového kapitálu na finančné trhy, ako aj obmena portfólia cenných papierov, ktoré sa podieľajú na zvýšení obratu sekundárneho trhu. K najčastejším formám kolektívneho investovanie patria podielové fondy, ktoré sú zastrešené správcovským spoločnosťami. Cieľom lukratívnych správcovských spoločností je dosiahnuť vysoké výnosy a návratnosť vložených prostriedkov.