Ako mám do daňového priznania uviesť výšku odvodov?

Ako mám vyplniť kolónky pod tabuľkou číslo 1 v daňovom priznaní typu B?

http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/275642-ako-mam-do-danoveho-priznania-uviest-vysku-odvodov/