Ako napísať dobrý životopis?

Keďže životopis je prvotným nositeľom informácií, ktoré si o vás váš možný budúci zamestnávateľ prečíta, je dôležité, aby bol napísaný správne. Aj vďaka štruktúrovanosti, prehľadnosti a vecnosti sa môžete dostať pred konkurenciu a zaujať viac než ostatní, no takisto je viacero ďalších faktorov, ktoré pri písaní životopisu neradno opomenúť. Ako teda napísať dobrý životopis?

ID-100140195

Najpodstatnejším faktom je, aby ste v životopise vždy uvádzali len pravdivé informácie. Akékoľvek výmysly personalisti odhalia veľmi rýchlo počas pohovoru, a pokiaľ by sa na vaše zavádzanie ohľadom pracovných skúseností a zručností prišlo až po podpísaní pracovného pomeru, vaša povesť by v práci bola značne pokrivená. Preto sa za každých okolností držte pravdy. Obsah životopisu takisto má byť jasný a jednoznačný, pričom dôležité je zhrnúť vzdelanie, pracovné skúsenosti, úspechy či schopnosti.

Dobrý životopis je vždy upravovaný podľa pozície, o ktorú sa uchádzate. Pokiaľ  disponujete mnohými skúsenosťami a širokým spektrom zručností, uveďte tie, ktoré sú pre danú pozíciu relevantné a z ktorých by ste mohli aj pri ďalšej praxi ťažiť.

Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, či do životopisu pridať fotografiu alebo nie, vedzte, že je to plne na vás. Fotografia spravidla nebýva podmienkou. Výnimku tvoria len profesie, pre ktorých výkon je vzhľad primárne určujúci. Ak sa teda rozhodnete, že vaša fotka nebude súčasťou životopisu, máte na to plné právo.

Niektorí zamestnávatelia požadujú k životopisu aj sprievodný list. Ak ho máte napísať, uveďte v ňom, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o dané pracovné miesto, čo viete ponúknuť a priniesť a ako vaše predchádzajúce skúsenosti môžu prispieť vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi.

Rád, ako napísať dobrý životopis, je ešte mnoho. Pokiaľ však budete úprimný, nebudete nič predstierať a budete sa vecne pridŕžať faktov, zaiste váš životopis potenciálneho zamestnávateľa zaujme.