Ako postupovať pri zmene sídla s.r.o.?

Zmena sídla s.r.o. nie je jednoduchá a vyžaduje si splnenie určitých krokov, aby celý postup prebehol v medziach zákona. Ak chcete spoju firmu, alebo podnik presťahovať, nevyhnutne musíte kontaktovať Obchodný register, Obvodný úrad a Daňový úrad, pretože všetky tieto inštitúcie potrebujú mať o vašom podniku vždy aktuálne informácie.

Rozhodnutie o zmene sídla s.r.o. musí schváliť valné zhromaždenie a roho rozhodnutie musí mať písomnú podobu – zápisnica musí tiež obsahovať všetky podpisy spoločníkov. Zároveň je tiež potrebné v spoločenskej zmluve, alebo zakladateľskej listine opraviť sídlo spoločnosti. Pri zápise zmeny sídla s.r.o. je potrebné predložiť tiež oprávnenie o užívaní nehnuteľnosti, ktorá bude novým sídlom.

Ak sa pri zmene sídla spoločnosti zároveň mení aj sídlo daňového úradu, tak je dôležité túto zmenu ohlásiť správcovi dane. Pri zmene sídla s.r.o. je potrebné dodržiavať všetky právne kroky, aby celý proces prebehol bez najmenších problémov.