Ako sa vypočíta starobný dôchodok, keď popri invalidnej penzii pracujem?

Preklasifikuje sa invalidný dôchodok na starobný v priznanej výške a ďalšia časť starobného dôchodku sa vypočíta z dosahovaného príjmu?

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275329-ako-sa-vypocita-starobny-dochodok-ked-popri-invalidnej-penzii-pracujem/