Ako spoznať dobrého investora?

Každý z nás pozná slovo investor, no predstava o tomto povolaní sa od človeka k človeku značne líši. Mnohí ľudia neuvažujú o investoroch v pozitívnych súvislostiach, pretože majú pocit, že ide o určitú skupinu špekulantov, ktorí sa snažia zarobiť na úkor iných. Opak je však pravdou. Za investora považujeme osobu, ktorá využíva svoje vzdelanie, znalosti a skúsenosti na to, aby investovala peniaze do projektov, o ktorých si myslí, že sú výhodné, pretože mu prinášajú zisk. Zjednodušene teda môžeme investora charakterizovať ako človeka, ktorý sa živí investovaním svojich peňazí do projektov. Dobrý investor sa pozná podľa toho, že si vyberá projekty, pri ktorých je výnos väčší ako pôvodný vklad.

Povolanie investora môže nadobúdať dojem, že ide o vysnívaný džob, pretože dotyčný pri vykonávaní svojej profesie nevynaloží veľké množstvo námahy, teda najmä fyzickej. Aj tento bod však možno spochybniť. Uvedomiť si treba, že okrem možného zisku, musí investor pred investovaním svojich finančných prostriedkov zvažovať aj možné riziko. Zodpovedný investor sa pred samotným investovaním venuje štúdiu všetkých dostupných informácií o danom projekte, o likvidite svojho vkladu, o výške výnosu, ako aj o spomínanom riziku straty finančných prostriedkov. Dôležitým predpokladom ako sa stať dobrý investorom je aj odvaha dotyčného, jeho výborné nápady, ako aj značná inteligencia a intuícia.

Najčastejším príklad investovania je vstup do nejakej, už existujúcej spoločnosti. Investor vo väčšine prípadov vstupuje do spoločností, ktorá má finančné problémy a ktorá potrebuje pomoc so splácaním záväzkov. Investor teda poskytne spoločnosti finančné prostriedky. Investor sa tak stáva partnerom spoločnosti, ktorý má právo podieľať sa na vedení aj rozhodovaní. Mnohé spoločnosti považujú pribratie spoločníka až za poslednú možnosť, keďže sa obávajú rozdielnych názorov na vedenie a chod spoločnosti.