Ako zabezpečiť povinné zmluvné poistenie (PZP), ak vlastníme viacero áut?

Ako zabezpečiť povinné zmluvné poistenie (PZP), ak vlastníme viacero áut?

Pokiaľ ste podnikateľ a vlastníte firmu, zároveň však ste majiteľom 5 a viac dopravných prostriedkov, iste ste rozmýšľali nad tým, ako pre všetky motorové vozidlá zabezpečiť povinné zmluvné poistenie (PZP). Aj pre vás sú určené hromadné poistné zmluvy, nazývané aj flotilové poistenie. Na jednej zmluve môžete mať vďaka nej uzatvorené PZP, ako aj havarijné poistenie vašich firemných automobilov, a to aj vrátane výhodnejších podmienok.

PZP je povinné pre každého vodiča, keďže každý, kto šoféruje vozidlo, sa môže stať účastníkom dopravnej nehody. PZP slúži práve na krytie škôd, ktoré vzniknú následkom dopravným nehôd, pričom platí, že držiteľ vozidla vďaka PZP prenáša povinnosť uhradiť spôsobené škody konkrétnej poisťovni.

auto-383897_1280

Flotilové poistenie je možné uzavrieť pre PZP zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená prevádzkou motorového vozidla, takisto aj pre havarijné poistenie spolu s poistením pre prípad krádeže a odcudzenia, resp. aj pre doplnkové poistenie (v prípade úrazu, rozbitia skla, ukradnutia alebo znehodnotenia batožiny, ako aj využitia asistenčných služieb).

Uzatvorenie flotilového poistenia navyše ponúka viacero výhod. Je ho možné uzavrieť od 5 motorových vozidiel bez ohľadu na typ dopravného prostriedku – pokrýva teda aj osobné autá, motocykle, nákladné vozidlá, ťahače, traktory, autobusy, návesy, obytné alebo sanitné vozidlá. V rámci tohto typu poistenia je uzatváraná jedna hromadná poistná zmluva pre všetky motorové vozidlá, pričom sa uzatvára na dobu neurčitú. Uhrádza sa naraz za všetky motorové vozidlá a umožňuje individuálne posúdenie ponuky poistenia. Vypláca sa podľa vášho výberu, pričom umožňuje aj pravidelný prehľad vášho portfólia vozidiel. Ak teda máte záujem o PZP viacerých dopravných prostriedkov, flotilové poistenie vám prinesie množstvo výhod.

Podmienkou pre vstup do flotilového PZP sú motorové vozidlá, ktoré majú spoločného vlastníka a takisto aj držiteľa.