Budete platiť milionársku daň?

Budete platiť milionársku daň?

Pozrite si prehľadnú tabuľku a ďalšie informácie o tom, koho sa milionárska daň týka.

Budete platiť milionársku daň?
BRATISLAVA 26. marca (WEBNOVINY) – Milionárska daň predstavuje mechanizmus postupného znižovania nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka v prípade, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie základ dane vyšší, než je suma stanovená zákonom.

Za rok 2012 je to suma vo výške 18 983 €, čo znamená, že ak daňovník dosiahne za celé zdaňovacie obdobie základ dane vyšší ako 18 983 €, nemá nárok na uplatnenie celej výšky ročnej nezdaniteľnej časti základu dane. V takomto prípade dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti, čo nazývame „milionárska daň“.

Prehľadnú tabuľku a ďalšie informácie o tom, koho sa táto daň ďalej týka sa dočítate TU.