Čerpanie peňazí z EÚ je neuspokojivé, Počiatek viní Figeľa

Čerpanie peňazí z EÚ je neuspokojivé, Počiatek viní Figeľa

Vláda schválila správu ministerstva dopravy o plnení Akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31. decembru 2012.

Čerpanie peňazí z EÚ je neuspokojivé, Počiatek viní Figeľa
Z eurofondov Slovensko vyčerpalo necelých 40 %

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období ku koncu februára 4,582 mld. eur, čo predstavuje čerpanie prostriedkov na 39,38 %. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu, finančné prostriedky poskytnuté prijímateľom na implementáciu projektov ku koncu februára dosiahli 4,881 mld. eur a navyšujú úroveň čerpania na 41,96 % z celkového záväzku. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Úroveň čerpania nad 50 % z celkového záväzku na roky 2007 až 2013 Slovensko pritom dosiahlo pri Operačnom programe Zdravotníctvo, konkrétne 71,36 %, Regionálnom operačnom programe na úrovni 60,1 % a Operačnom programe Cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Českou republikou vo výške 50,73 %. Cez 50-percentnú hranicu sa už dostal aj Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia s čerpaním na úrovni 51,47 %.

Rezort financií zároveň zverejnil aj prognózu čerpania eurofondov na rok 2013. Podľa stanovených pravidiel bude do konca roka 2013 potrebné vyčerpať záväzky za roky 2010 a 2011. Na národnej úrovni tak bude ešte tento rok potrebné vyčerpať a voči Európskej komisii deklarovať najmenej 1,428 mld. eur.BRATISLAVA 7. marca (WEBNOVINY) – Stav implementácie projektov financovaných z európskych fondov je viac ako neuspokojivý.

V súčasnom pomaly sa končiacom programovom období 2007 až 2013 Slovensko ešte nevyčerpalo dve tretiny zo schválených finančných prostriedkov Európskej únie v objeme 11,498 mld. eur.

V tomto a ďalších dvoch rokoch pritom treba informovať Európsku komisiu o oprávnených výdavkoch.

Vyplýva to zo správy ministerstva dopravy o plnení akčných plánov na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov k 31. decembru 2012, ktorú vo štvrtok schválila vláda.

Tento rok je posledným, kedy je možné presúvať medzi operačnými programami finančné prostriedky zo záväzku roku 2013. "Prípadný návrh je potrebné predložiť Európskej komisii najneskôr do septembra tohto roku, aby mala dostatočný čas na prijatie svojho rozhodnutia do 31. decembra 2013," uvádza sa v materiáli.

Prípadný zistený nedostatok, či prebytok finančných prostriedkov na úrovni operačných programov by viedol k optimalizácii využitia zdrojov EÚ na národnej úrovni cez realokáciu finančného záväzku roku 2013, a to pri rešpektovaní zásad a odporúčaní Európskej komisie.

Amaterizmus exministra Figeľa

Peniaze EÚ zo záväzkov rokov 2010 a 2011, ktoré podľa pravidla n+3 a n+2 treba vyčerpať do konca tohto roka, sa podľa ministra dopravy Jána Počiatka už nemôžu presúvať medzi operačnými programami, ale iba v rámci nich.

"Hlavná aktivita musí byť na strane riadiacich orgánov, ktoré si do veľkej miery upratovali svoje agendy po bývalých vedeniach," povedal pre agentúru SITA Počiatek. Veľa chýb sa podľa neho podarilo odstrániť, ale niektoré "nášľapné míny" tam stále sú.

"Teraz je stále aktuálny problém, ktorý nastal aj v našom operačnom programe kvôli amaterizmu bývalého vedenia pána Figeľa, keď nám určité platby boli pozastavené. Keď budeme stále narážať na takéto komplikácie, tak nám to určite skomplikuje čerpanie v tomto roku," tvrdí Počiatek.

Ako uviedol, komunikujú s Európskou komisiou, ktorá potrebuje v spolupráci s riadiacim orgánom vyjasniť zistené nedostatky. "Som presvedčený, že to zvládneme a odblokujeme tieto platby," dodal. Minister považuje za prioritu, aby riadiace orgány urobili maximum pri využívaní peňazí EÚ na projekty.

Akčný plán

Aktualizovanú verziu Akčného plánu na zrýchlenie čerpania a implementácie operačných programov majú štyria ministri a vedúci Úradu vlády SR predložiť na vyjadrenie ministerstvu dopravy a ministerstvu financií do 15. marca a odpočet plnenia do 10. mája a následne každé dva mesiace.

Táto úloha sa týka ministrov dopravy, školstva, životného prostredia a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Spomínaní ministri a navyše ministri hospodárstva, práce a zdravotníctva a tiež vedúci úradu vlády majú uvedeným rezortom predložiť analýzu absorpčnej kapacity operačných programov v nadväznosti na plnenie rozpočtového záväzku roku 2013.

Analýza s termínom 30. apríla má obsahovať prebytok alebo nedostatok finančných prostriedkov na implementáciu projektov terajšieho programového obdobia. Rezort dopravy je centrálny koordinačný orgán pre využívanie zdrojov EÚ a rezort financií zas certifikačný a auditový orgán.