Dôchodok si možno zvýšiť dobrovoľným poistením

Živnostník, ktorý je povinne poistený, sa môže súčasne poistiť aj dobrovoľne.

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275604-dochodok-si-mozno-zvysit-dobrovolnym-poistenim/