Doplnkové vzdelávanie je na Slovensku obľúbené

Nestačí vám klasická vysoká škola či univerzita a od vlastného vzdelania očakávate predsa len niečo viac? V tom prípade patríte medzi tú pomerne širokú skupinu ľudí, ktorá využíva doplnkové vzdelanie. To ešte u nás pred 20 rokmi prakticky ani neexistovalo, s globalizáciou však k nám prišlo mnoho pozitívneho vrátane týchto zaujímavých učebných metód. Súčasný odbor MBA (Master of Business Administration) ponúka unikátne doplnkové vzdelanie pre absolventov inžinierskeho či bakalárskeho štúdia, pričom zároveň zlepšuje vyhliadky ich uplatnenia na trhu práce.

Popularita MBA na Slovensku skutočne zaujímavo vzrástla a dá sa to pripísať hneď niekoľkým faktorom. Tým prvým je bohužiaľ stále nepríliš priaznivý aktuálny stav vysokého školstva, ktoré nevychováva toľko kvalitných absolventov, použiteľných okamžite v praxi. Stačí sa pozrieť do ktorejkoľvek korporácie, ktorá hľadá talenty – vyštudovaný odbor v požadovanej oblasti je fajn, bez praxe to však s novým zamestnancom ide veľmi ťažko. Práve túto dieru na trhu rieši MBA – je vhodné pre absolventov bakalárskeho či inžinierskeho (magisterského) štúdia, pričom im ponúka práve praktické vedomosti. Otázny je kredit absolventov s MBA diplomom. Samozrejme, každý ďalší titul zvyšuje prestíž človeka a aj jeho možnosti na neskoršie uplatnenie sa, na druhú stranu sme však na Slovensku stále dosť konzervatívne naladení a nové veci prijímame len veľmi ťažko. MBA patrí medzi tie novinky, ktoré sa výrazne líšia od klasického vzdelania. Skúsenosti z manažérskej praxe, zlepšenie angličtiny i praktického uvažovania sú však jednoznačnými argumentmi svedčiacimi v prospech tohto doplnkového štúdia. V súčasnosti je navyše veľkou výhodou aj to, že MBA nemusíte študovať osobne prostredníctvom návštev na prednáškach, ale môžete využívať aj kombinované či on-line formy výučby.