Európsky hospodársky kongres prvýkrát v Bratislave

Európsky hospodársky kongres prvýkrát v Bratislave

Slovensko-poľské ekonomické fórum bude akýmsi vecným podkladom a prípravou k rokovaniam, ktoré sa uskutočnia tento rok v máji na kongrese v poľských Katoviciach.

Európsky hospodársky kongres prvýkrát v Bratislave
BRATISLAVA 19. februára (WBN/PR) – Dňa 28. februára 2013 sa v Bratislave v Radisson Blu Carlton hoteli uskutoční Slovensko-poľské ekonomické fórum. Fórum predchádza piatemu ročníku Európskeho hospodárskeho kongresu (EEC), ktorý patrí k najprestížnejším udalostiam v strednej Európe. Po úspešných štyroch rokoch sa Európsky hospodársky kongres presúva aj do ďalších európskych miest Vyšehradskej skupiny a predstaví sa prvýkrát v Bratislave.

Skupina PTWP ako hlavný iniciátor Európskeho hospodárskeho kongresu v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku a Ministerstvom hospodárstva Poľskej republiky organizujú dňa 28. februára 2013 v Bratislave v Radisson Blu Carlton hoteli na Hviezdoslavovom námestí prvé Slovensko-poľské ekonomické fórum.

„Fórum je súčasťou projektu EEC Roadshow 2013 – cyklu konferencií s ekonomickou tematikou organizovaných v krajinách Vyšehradskej skupiny. Po oficiálnom zahájení v Bratislave sa fórum presunie do Prahy, kde sa uskutoční 8. apríla 2013“, uvádza Wojciech Kuśpik, hlavný iniciátor EEC a predseda predstavenstva skupiny PTWP.

Hlavným cieľom bude definovanie kľúčových momentov pre hospodársky rozvoj krajín našej časti Európy. Vystúpenia známych osobností z oblasti politického a ekonomického života pomôžu zodpovedať otázky týkajúce sa investičných aktivít krajín Vyšehradskej skupiny, energetickej a klimatickej politiky EÚ v súvislosti s budúcim rozvojom a konkurencieschopnosťou slovenskej a poľskej ekonomiky. Slovensko-poľské ekonomické fórum poskytne rôzne názory na rozsah, prekážky a perspektívy hospodárskej výmeny medzi oboma krajinami.

Predmetom rokovaní bude aj budúcnosť Kohézneho fondu a význam prostriedkov z EÚ pre rozvoj ekonomík. V tejto súvislosti budú nastolené perspektívy spoločných slovensko-poľských podujatí v oblasti infraštruktúry. Nebude chýbať ani spoločné zamyslenie sa nad možnosťami spolupráce na regionálnej úrovni – najmä nad rozvojom cestovného ruchu v pohraničných oblastiach a investíciami do turistiky.

Slovensko-poľské ekonomické fórum bude akýmsi vecným podkladom a prípravou k rokovaniam, ktoré sa uskutočnia tento rok v máji na kongrese v poľských Katoviciach.

Na fóre si budete môcť vypočuť známe osobnosti z oblasti politického a ekonomického života, ako napríklad:

• Tomáš Malatinský – minister hospodárstva, Ministerstvo hospodárstva, SR
• Ilona Antoniszyn-Klik – štátna tajomníčka, Ministerstvo hospodárstva, Poľsko
• Peter Burian – štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí, SR
• František Palko – štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, SR
• Vojtech Ferencz – štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia, SR
• Beata Jaczewska – štátna tajomníčka, Ministerstvo životného prostredia, Poľsko

V prípade záujmu o účasť na Slovensko-poľskom ekonomickom fóre je potrebné sa zaregistrovať. Účasť je bezplatná.

Registrácia pre verejnosť: www.eecpoland/registrationbratislava
(pozn.: registrácia je možná len do 25. februára 2013 do 12.00 hod.)

Registrácia pre novinárov: prostredníctvom e-mailu na petra.vasova@prkonektor.sk

Informácie k podujatiu:
Miesto: Radison Blu Carlton hotel, Hviezdoslavovo námestie 3, Bratislava
Dátum: 28.2.2013
Registrácia návštevníkov: 9:00 hod.
Slávnostné otvorenie: 10:00 hod.