Faktúry sa budú dať platiť aj cez QR kódy

Už aj na Slovensku bude možné robiť úhrady nasnímaním takzvaného QR kódu z faktúry.

http://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/272395-faktury-sa-budu-dat-platit-aj-cez-qr-kody/