Finančná gramotnosť sa dnes pri hľadaní práce zíde

Väčšina mladých ľudí nechce v rámci svojej kariéry skončiť pri dokončení vysokoškolského štúdia. Vlastne to nechce nikto, veď v tom správnom prípade by vysoká škola nemala predstavovať vrchol, skôr by to mal byť odrazový mostík k jasnejšej budúcnosti. Dôležité je takisto aj to, kde a v akej oblasti sa bude táto budúca kariéra odohrávať. Veľmi lukratívna je finančná sféra, ponúkajúca mnohé zaujímavé pracovné pozície so zaujímavou pracovnou náplňou i finančným ohodnotením.

Samozrejme, pre uplatnenie sa v tejto sfére je dôležité dosiahnuté vzdelanie. Existuje niekoľko príkladov mladých ľudí, ktorí až počas štúdia zistili, že ich financie bavia, popritom ale študovali niečo, čo s touto oblasťou nemalo veľa spoločného. A tak to ľutovali s tým, že si možno zahatali budúcu kariéru. Nič však nie je také zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá. Sú tu totiž možnosti, ako získať vo financiách dostatočné vzdelanie aj mimo klasického vysokoškolského štúdia. Jednou z výborných možností pre bakalárov či už aj vyštudovaných absolventov je štúdium  v odbore Master of business administration (MBA), konkrétne v odbore MBA financie. Práve finančný odbor je pomerne často dopytovaný, keďže ponúka komplexné informácie z oblastí financií, ktoré sa netýkajú len teórie, ale hlavne aj praxe. A práve to budúci účtovníci či audítori oceňujú najviac – pri práci im až tak nepomôžu teoretické poznatky z papiera, ale práve reálne poznatky z praxe. MBA financie toto všetko ponúka, pričom pokiaľ už náhodou niekde pracujete a nemôžete sa pre povinnosti fyzicky zúčastňovať na seminároch, môžete využiť aj formu aktívnej on-line účasti na seminároch venovaným financiám. Je prirodzené, že štúdium na súkromnom odbore MBA financie nie je zadarmo, na druhej strane však tým sami investujete do svojej budúcnosti. A realita stále viac ukazuje, že investícia do svojej kariéry sa jednoducho vyplatí!