Firma v Bolerázi dostala najvyššiu pokutu, stavala načierno

Firma v Bolerázi dostala najvyššiu pokutu, stavala načierno

Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila vlani za porušenie podmienok integrovaného povolenia 74 pokút.

Firma v Bolerázi dostala najvyššiu pokutu, stavala načierno
BRATISLAVA 27. marca (WEBNOVINY) – Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila minulý rok v súvislosti s povoleniami pre prevádzky v priemysle a poľnohospodárstve 74 pokút v celkovej výške takmer 150-tisíc eur a nariadila 135 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia popri štátnom dozore v oblasti životného prostredia vydáva aj integrované povolenia na činnosť prevádzok v priemysle a poľnohospodárstve.

Vlani vydala 568 právoplatných rozhodnutí. Popri tom inšpektori kontrolovali plnenie podmienok vydaných integrovaných povolení. Urobili 213 kontrol, porušenie predpisov zistili v 62 prípadoch. Agentúru SITA o tom informoval Maroš Stano z odboru komunikácie Ministerstvo životného prostredia.

"Najvyššiu pokutu, 20-tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Bolerázi za porušenie stavebného zákona," uviedol Stano. Tri stavby stavala bez povolenia špeciálneho stavebného úradu, ktorým je v prípade integrovaného povoľovania inšpekcia, a jednu stavbu začala prevádzkovať bez kolaudačného rozhodnutia.

Takisto za porušenie stavebného zákona uložili inšpektori pokutu vo výške 15-tisíc eur prevádzke povrchových úprav komponentov pre automobilový priemysel v spoločnosti ALRO Slovakia v Trnave.

Za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia v prevádzke výroby buničiny uložili pokutu 13 280 eur Bukocelu v Hencovciach.

"Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú zasa správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Vlani ich vybrali v celkovej sume takmer stotisíc eur," priblížil Stano.

Súčasťou integrovaných povolení sú aj stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre uvedené prevádzky. Namiesto množstva povolení pre jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré predtým vydávali rôzne orgány štátnej a verejnej správy, vydáva teraz inšpekcia pre činnosť príslušných prevádzok jedno prehľadné integrované povolenie. "Hlavný prínos pre prevádzkovateľov je v tom, že ich partnerom je len jeden orgán štátnej správy v životnom prostredí vrátane stavebného poriadku. Tento systém zároveň umožňuje inšpekcii posúdiť prevádzku komplexne a stanoviť podmienky v povolení zamerané na prevenciu znečisťovania životného prostredia," vysvetlil.

Od 15. marca nadobudol účinnosť nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý rozširuje počet prevádzok, ktoré budú musieť mať na svoju činnosť vydané integrované povolenie. Inšpekcia preto musí do 7. januára 2014 preskúmať všetky doteraz vydané povolenia.