Flexibilné a výhodné termínované úvery!

Flexibilné a výhodné termínované úvery!

Takmer každý z nás sa už ocitol v situácií, kedy potreba finančných prostriedkov nekorešpondovala s ich momentálnou zásobou. V súčasnosti je však vďaka širokej ponuke rôznych úverových produktov oveľa jednoduchšie dostať sa k potrebným finančným prostriedkom ako tomu bolo v minulosti. Keďže na trhu existuje veľké množstvo bankových i nebankových inštitúcií, klient si v prípade potreby peňažných prostriedkov môže vybrať tú inštitúciu, ktorá mu poskytne najlepšie podmienky. Medzi najobľúbenejší úverový produkt môžeme zaradiť termínovaný úver.

Termínovaný úver môže mať rôzne parametre, na základe ktorých ho rozdeľujeme na rôzne typy. Môže ísť o účelový úver, prevádzkový úver so splatnosťou do jedného roka, úver na rozšírenie pracovného kapitálu so splatnosťou do piatich rokov, či investičný termínovaný úver so splatnosťou v závislosti od investícií.

Výhody termínovaných úver spočívajú vo viacerých faktoch. Medzi najviac cenené výhody medzi spotrebiteľmi patrí pružnosť tohto typu úveru, ako aj skutočnosť, že termínovaný úver patrí k efektívnym nástrojom financovania. Klienti si tento typ volia aj vďaka výhodným úrokovým sadzbám a tento úver vám bude poskytnutý aj bez potreby materiálneho zabezpečenia. Prednosťami týchto úverov sú aj flexibilné termíny čerpania a rôzne termíny splatnosti úverov vzhľadom na požiadavky samotného klienta.