II. pilier je bezpečnejšia a istejšia forma sporenia

II. pilier je bezpečnejšia a istejšia forma sporenia

Rozhodujete sa vstúpiť do II. piliera, ale stále váhate a nie ste si istý, či je to vhodné rozhodnutie? Prinášame vám jednoduché dôvody, prečo je dobré rátať váš dôchodok cez II. pilier. Mnoho z nás však nevie, čo práve II. pilier prináša a či je výhodný. 
V skratke sa jedná o sporenie z vaších peňazí, ktoré ste zarobili. Tie dnes už nepoputujú do Sociálnej poisťovne, ale na vaše dôchodky. V iných krajinách II. pilier funguje aktívne a priniesol veľmi poitívne ohlasy. Samozrejme, vstup do II. piliera je nenávratný a tak sa upisujete k plateniu až do konca vášho aktívneho života. Nepochybne veľkou výhodou sú vyššie dôchodky, ktoré budú vaším súkromným majetkom. Ak by došlo k riziku, že štát zmení svoje podmienky poberania dôchodku a platenia, vás sa to niejako nedotkne. Netreba zabúdať na fakt, že musíte platiť za túto formu sporenia asopň 10 rokov, aby ste sa k peniazom neskôr dostali. Ako bonus, časť peňazí si budete mať možnosť vybrať v stanovený čas po odchode do dôchodku. Slovensko sa taktiež zaraďuje medzi top krajín, ktoré majú najnižšie poplatky za vedenie dôchodcovského sporenia a zisk nie je zdaňovaný. O bezpečnosť dochôdku v II. pilieri sa báť nemusíte, keďže dôchodok je financovaný z dvoch zdrojov, čo z neho robí bezpečnejšiu formu sporenia.
O starobné dôchodkové sporenie môžete požiadať buď v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou máte uzavretú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
Ako už vieme, I. pilier závisí od odpracovaných rokov, mzdy počas vášho pracovného života, čo značne ovplyvňuje aj ekonomika. Ak si chcete byť naozaj istý, že budete mať príjemne obdobie na dôchodku, je dobre porozmýšlať o II. pilieri, ako o ďaľšej forme sporenia.