Je životné poistenie zbytočnosť, alebo naopak investícia?

Je životné poistenie zbytočnosť, alebo naopak investícia?

Poistenie je v dnešnej dobe dosť diskutabilná téma. Každý už nejaké má, a každý sprostredkovateľ vám ručí tým, že to je to najlepšie čo pre seba a svoj život môžete urobiť. Množstvo sprostredkovateľov popredalo svojim klientom množstvo produktov, ktoré vôbec nepotrebujú. Poisťujú sa riziká, ktoré vôbec klient nepotrebuje, podpoisťujú sa riziká, ktoré je potrebné poistiť na väčšiu sumu. A tak ďalej a tak ďalej, jedna poistka za druhou.Málokto vie, načo však poistenie slúži a aké typy poznáme, a či je skutočne pre nás také dôležité.

Základnou úlohou životného poistenia je zabezpečiť  prísun peňazí pri vzniku neočakávanej udalosti, ktorá vás pripraví o možnosť chodiť do práce. Či už dočasne alebo navždy. Nikdy však nechcite na poistení zarobiť. Väčšina ľudí na poistení prerába, pretože z poistky nikdy nedostanú naspäť to, čo zaplatili na poistnom. Keby to bolo inak, zrejme by poisťovne skrachovali, logicky. Neuzatvárajte si poistenie, ak chcete na ňom zarobiť. Uzatvorte si ho pre prípad núdze, aby keď sa vám niečo stalo, ste mali istotu finančných prostriedkov. V tomto prípade je poistenie nenahraditeľný produkt.

Množstvo ľudí si ešte stále myslí, že sa im oplatí sporiť si cez poistku. Pravdou však je, že to nie je celkom výhodné. Tento spôsob nám zostal z minulých čias, kedy bolo na Slovensku málo správcovských spoločností, cez ktoré by sa dalo založiť investičné sporenie priamo, bez poistenia. V dnešnej dobe si zakladať sporenie na dôchodok cez poisťovňu je mrhanie peniazmi na poplatkoch.

Kvalitné úrazové poistenie, si nevyberajte na základe ceny. Pri výbere je dôležité minimalizovať riziko, že vám poisťovňa odmietne vyplatiť poistnú udalosť. Vždy sa vášho sprostredkovateľa preto pýtajte, aké výluky má návrh, ktorý vám predkladá. Nedajte sa vždy zlákať najnižšou cenou. Dobrý sprostredkovateľ by vám mal ponuku prispôsobiť na základe vašich individuálnych požiadaviek a to na základe rizík, ktoré na vás striehnu v bežnom živote, či už v zamestnaní, alebo pri vykonávaní vašich koníčkov ako šport a iné.

Vybrať si kvalitné životné, alebo úrazové poistenie je hotová veda, ak sa však budete držať našich odporúčaní, pomôže vám to sa vedieť aspoň z časti na trhu poistení orientovať.