Kedy je potrebné si zaobstarať súdny preklad?

Určite ste sa už aj vy ocitli v situácii, kedy ste museli na úradoch, alebo v štátnych inštitúciách predložiť právne, alebo úradne preklady rôznych dokumentov. Ale aký je to úradný preklad? To si teraz ozrejmíme.

Úradný preklad možno charakterizovať ako špeciálny druh prekladov, ktorý sa využíva predovšetkým pri styku so štátnymi inštitúciami, orgánmi a podobne. Požadujú ho predovšetkým zahraniční zamestnávatelia, zahraničné školy, úrady pri zmene trvalého pobytu v zahraničí a podobne.

Je potrebné vedieť, že úradný preklad môže urobiť len úradný prekladateľ, ktorý na to má povolenie a vlastní okrúhlu pečiatku. Cena tohto prekladu je vyššia, pretože úradný prekladateľ musí zložiť náročné skúšky na to, aby získal povolenie na vykonávanie úradných prekladov. Takýto preklad má svoju ustálenú formu – vždy sa viaže trikolórou spolu buď s originálom dokumentu, s jeho obyčajnou kópiou, alebo s notársky overenou kópiou.