Kedy môže Sociálna poisťovňa zamietnuť žiadosť o invalidný dôchodok

Stane sa tak vtedy, ak je miera poklesu schopnosti pracovať u poistenca menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou.

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275108-kedy-moze-socialna-poistovna-zamietnut-ziadost-o-invalidny-dochodok/