Klienti bánk nebudú musieť platiť za vedenie úverového účtu

Klienti bánk nebudú musieť platiť za vedenie úverového účtu

Poslanci posunuli do druhého čítanie novelu zákona o bankách.

Klienti bánk nebudú musieť platiť za vedenie úverového účtu
BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Banky a iné finančné domy, ktoré poskytujú spotrebiteľské úvery, by nemali žiadať od klientov poplatky za vedenie úverového účtu.

A to vtedy, ak je vedenie podmienkou úverového vzťahu a nebudú môcť pýtať poplatky za úkony, ktorých poskytnutie neslúži potrebám spotrebiteľa a slúži len potrebám finančnej inštitúcie.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách, ktorý v stredu poslanci posunuli do druhého čítania. Účinnosť sa navrhuje od 10. júna tohto roka.

Ako ďalej vyplýva z návrhu, nebude sa to týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany. Takými sú napríklad platobný účet, bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie, kreditná karta.

Taktiež sa v zákone o bankách navrhuje, aby sa ustanovenie týkajúce sa bezplatného úplného alebo čiastočného predčasného splatenia hypotekárneho úveru vzťahovalo aj na hypotekárne úvery s variabilnou úrokovou sadzbou, ak sa počas predchádzajúceho roka nezmenila.

Novelou sa tiež navrhuje vypustiť z tohto zákona vykonávanie osobitných hypotekárnych obchodov pobočkami zahraničných bánk, vzhľadom na špecifický charakter týchto obchodov. V prípade, že banka, ktorá poskytuje osobitné hypotekárne obchody, ukončí svoju činnosť a pretransformuje sa na pobočku zahraničnej banky, čím jej pohľadávky a záväzky prevezme nástupnícka zahraničná banka, nároky klientov z hypotekárnych obchodov zostávajú až do vysporiadania týchto obchodov zachované. No nové hypotekárne obchody už pobočka nebude môcť vykonávať. Transformáciu na pobočku zahraničnej banky plánuje napríklad UniCredit Bank Slovakia.

Toto ustanovenie je podľa Slovenskej bankovej asociácie diskriminačné voči ostatným bankám. Neprimerane sa totiž podľa asociácie uplatňuje len na pobočky a môže byť v rozpore zo základným právom Európskej únie, a to slobodou usadiť sa. No národná banka Slovenska návrh nepovažuje za diskriminačný.

Osobitné hypotekárne úvery v súčasnosti na Slovensku neposkytuje žiadna pobočka zahraničnej banky. Na trhu bývania môže podľa národnej banky konkurovať inými úvermi na bývanie, pričom osobitné hypotekárne úvery tvoria len 30 % úverov na bývanie.