Kto, kedy a za akých podmienok má nárok na invalidný dôchodok

Človek je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/275118-kto-kedy-a-za-akych-podmienok-ma-narok-na-invalidny-dochodok/