Ktorý fond si vybrať pri penzijnom sporení?

Ktorý fond si vybrať pri penzijnom sporení?

Dnes si už na dôchodok môžete sporiť viacerými spôsobmi. Klasická konzervatívna alternatíva sa spája so štátnym prvým pilierom, ktorý je síce možno štátom garantovaný, ale reálne vám zarába menej. Oveľa lepšia a ziskovejšia voľba je druhá možnosť, a síce využitie oboch pilierov. V druhom pilieri si sporíte vaše financie na dôchodok v rôznych fondoch, ktoré sa delia podľa podstaty, druhu fondu i výnosnosti. Výnosnosť je prirodzene rôzna a najčastejšie sa spája s výškou rizika. Samozrejme, v nepriamej úmere.

V ponuke fondov nájdete ako potenciálni sporitelia naozaj širokú paletu rôznych možností. Najčastejšie sa tam nachádzajú otvorené podielové fondy, predstavujúce veľmi dobrú alternatívu pri porovnaní výnosu a rizika. Podielové fondy sú totiž pomerne istou investíciou s danou výškou výnosu a relatívne nízkym rizikom. Môžete samozrejme investovať aj do rôznych špeciálnych podielových fondov, určených napríklad na cenné papiere či nehnuteľnosti. Taktiež si ako sporitelia na dôchodok môžete vybrať medzi konzervatívnym a dynamickým portfóliom na sporenie. Odporúčame vám sa poradiť s odborníkmi, ktorí tejto problematike rozumejú a opíšu vám všetky potenciálne výnosy i riziká. Tí vám reálne povedia, aký fond sa práve vám individuálne najlepšie hodí. Veríme, že si na dôchodok našetríte takú sumu, ktorá počas „jesene života“ uspokojí a dopraje dôstojnú starobu.