Mám nárok na nezdaniteľné minimum?

Minulý rok som bol tri mesiace zamestnaný ako živnostník a 9 mesiacov ako zamestnanec v tej istej firme, poberám aj výsluhový dôchodok.

http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/274853-mam-narok-na-nezdanitelne-minimum/