MIcrosoft Dynamics CRM – spoľahlivý spôsob na prehľad o aktivitách so zákazníkmi

MIcrosoft Dynamics CRM – spoľahlivý spôsob na prehľad o aktivitách so zákazníkmi

 Potrebujete mať prehľad o klientoch vrátane prvého kontaktu cez predaj a komunikáciu až po celkovú podporu starostlivosť? Microsoft Dynamics CRM predstavuje spôsob, ako efektívne sledovať a riadiť všetky obchodné procesy a aktivity s klientmi a zákazníkmi. V súvislosti s nimi je výhodou, že systém je možné prispôsobiť na akýkoľvek typ evidencie – či už pracujete s ľuďmi, projektmi, ponukami, vozidlami či objednávkami, Microsoft Dynamics CRM dokáže pracovať s akýmikoľvek vstupnými informáciami.

Microsoft Dynamics CRM však disponuje aj mnohými ďalšími výhodami – jedným z nich je napríklad užívateľsky príjemné rozhranie, v ktorom sa dá ľahko a intuitívne zorientovať. Samozrejmosťou je webový prístup, takže sa do systému viete pripojiť kdekoľvek a kedykoľvek, a to aj z tabletu alebo mobilného telefónu. Systém je takisto online prepojený s centrálnymi úložiskami informácií a dokumentov k jednotlivým dokumentom. Ďalšou vymoženosťou Microsoft Dynamics CRM je aj prepojenie s MS Office, a teda jednoduchý a rýchly prevod informácií do Wordu či Excelu podľa vašej potreby. Podľa potreby zobrazovania dát je následne možné vytvárať rôzne grafy, prehľady či iné spôsoby evidencie, ktoré umožňujú informácie lepšie a zrozumiteľnejšie prezentovať. Štruktúrovaná práca s veľkým množstvom dát však vo všeobecnosti predstavuje ideálny spôsob, ako realizovať cielené marketingované kampane, ktorých súčasťou je aj segmentácia zákazníkov, na ktorých je daná kampaň smerovaná. Následne je možné evidovať odozvu oslovených zákazníkov a pracovať s výstupom a výsledkami.

Microsoft Dynamics CRM je teda jednoduchým a efektívnym spôsobom, ako pracovať s veľkým množstvom dát, ako mať prístup k aktuálnym a komplexným údajom o zákazníkoch a ako mať prehľad o celkovej komunikácii so zákazníkmi vrátane všetkých e-mailov, osobných stretnutí alebo podpísaných zmlúv.