Na čo slúži zdravotná poisťovňa?

Zdravotné poistenie je poistenie, ktoré zabezpečuje osobám potrebnú zdravotnú liečebno-preventívnu starostlivosť. Každý občan má právo na takúto starostlivosť a na zdravotné pomôcky za podmienok, ktoré ustanovujú zákony. Toto poistenie vykonáva a zabezpečuje zdravotná poisťovňa. 

Okrem toho zdravotná poisťovňa prijíma a potvrdzuje prihlášky na verejné zdravotné poisťovne, poskytuje preukazy poistencov a takisto európske preukazy zdravotného poistenia. K činnostiam týchto poisťovní patrí aj poradenstvo pre poistencov, uzatváranie zmlúv, uhrádza úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, vykonáva kontrolnú činnosť a mnohé iné činnosti. Na Slovensku existujú tri zdravotné poisťovne a to Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union. 

Poistencom zdravotnej poisťovne Union poskytuje poisťovňa rôzne výhody. Medzi ne patrí aj kúpeľná starostlivosť. Kúpele schvaľuje a hradí tým pacientom, ktorí sú dlhodobo a pravidelne sledovaní a liečení v odbornej ambulancii alebo sú po operácií. 

Okrem toho má pre svojich poistencov aj rôzne zľavy. Držitelia preukazu od Unionu majú možnosť využiť zľavy na ubytovanie a wellness vo vybraných hoteloch, zľavy na športové vybavenie ako napríklad lyže, športové oblečenie atď, ženy môžu využiť zľavy v salónoch krásy na vybrané služby. V ponuke sú aj zľavy na kúpele a liečebné pobyty a procedúry, špeciálna zľava je aj na optiku, napríklad zľava na dioptrické rámy, šošovky, meranie ostrosti a mnohé iné. 

Netreba však zabúdať ani na očkovanie proti chrípke, ktorá je vírusovým ochorením a šíri sa z človeka na človeka vzdušnou cestou. Je to závažný zdravotný problém, ktorý môže spôsobiť ťažké zdravotné stavy, dokonca až smrť. Najúčinnejšou zbraňou proti chrípke je preventívne očkovanie, vďaka ktorej si telo vytvorí protilátky proti vírusu. Union zdravotná poisťovňa uhrádza svojim poistencom všetky 3 vakcíny v plnej výške bez doplatku pacienta. 

Medzi výhody poisťovne Union patrí aj to, že poskytuje svoje služby aj online, ako napríklad online pobočka, online prihláška, zákaznícke centrum a tak ďalej. Veľmi obľúbenou online službou je aplikácia Domáci doktor, ktorý predstavuje rýchlu pomoc v prípade ak si neviete sami poradiť alebo máte problém vyhľadať lekára. V tejto aplikácii si používatelia zadajú vek, pohlavie, identifikovať problematickú časť tela a zadať príznaky. Domáci doktor by mal hneď na to identifikovať príčinu problému, poskytne odporúčanie a načrtne liečbu a možné vyšetrenia. 

medical-563427_1280