Najčerstvejšie sú potraviny zo Slovenska

Čím kratšia je dopravná cesta od výrobcu k spotrebiteľovi, tým nižšie je riziko nejakej kontaminácie či nejakého znehodnotenia potraviny.

http://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/274562-najcerstvejsie-su-potraviny-zo-slovenska/