Náš zákazník, náš pán!

Customize-List

V dnešnej modernej dobe úspech každej firmy závisí od zákazníkov, od ich spokojnosti s danými produktmi, ako aj ochota zákazníkov vracať sa k danej firme. Od toho, aby boli zákazníci spokojní s danou firmou či podnikom, je potrebné, aby venovali svojím zákazníkom pozornosť a čas.

V praxi však majú jednotlivé firmy tisíce zákazníkov a preto je veľmi ťažké venovať sa každému zákazníkovi jednotlivo. Našťastie existujú dnes rôzne softvérové riešenia, ktoré firmám ušetria nielen veľa času, ale ich hlavnou výhodou je fakt, že jednotlivým firmám pomáhajú skvalitniť a zefektívniť komunikáciu so zákazníkmi.

Týmto moderným riešením je napríklad Customer Relationship Management, teda systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. CRM systém je systém, ktorý dnes nie je úplne horúcou novinkou, no v poslednej dobe sa tento systém teší veľkému záujmu zo strany užívateľov, ako aj dodávateľov. Mnohé firmy si už dnes uvedomujú, že vo všeobecnosti je pre firmu stále lacnejšie udržať si stáleho zákazníka ako hľadať nových zákazníkov. Práve z tohto dôvodu sa mnohé spoločnosti orientujú viac na budovanie, rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi.

CRM systém je systém, ktorý dokáže podnik odlíšiť od konkurencie a to najmä preto, že sa firmy náležite venujú jednotlivým zákazníkom a ich osobitným potrebám. Správne vyvinutý CRM systém, umožňuje porozumieť veľkému množstvu zákazníkov a prispôsobiť ponuku potrebám a želaniam zákazníkov. Budovanie a využívanie CRM systému je dôležité najmä v časoch moderných technológií a všade prítomného internetu a to z dôvodu vyostrovania konkurenčného boja. V súčasnosti ale aj nedávnej minulosti sa vyvinuli štyri základné CRM systémy, ktoré sa líšia najmä využitím výpočtovej techniky či  miery automatizácie činností. O vhodnosti využívaného CRM systému uvažujeme aj s veľkosťou a typom organizácií.