Nezamestnaným sa otvárajú nové možnosti získania práce

Nezamestnaným sa otvárajú nové možnosti získania práce

Nezamestnanosť je aj napriek ekonomickému rastu neustále jedným z najväčších problémov Slovenska. Miera nezamestnanosti stále presahuje 13% práceschopného obyvateľstva (presne 13,28%). Aj keď si musíme z tejto štatistiky odrátať dobrovoľne nezamestnaných, tak stále dostaneme alarmujúce číslo. Ešte alarmujúcejšie je to, že v tejto armáde bez práce sa nachádza mnoho mladých ľudí, čerstvých vysokoškolských absolventov hľadajúcich si pracovné uplatnenie. V súčasnosti už nie je riešením spoliehať sa na štát. Ten sa síce svojou aktívnou politikou zamestnanosti snaží vytvárať nové pracovné miesta, to však pre pokrytie potrieb jednoducho nestačí. Našťastie sú tu však nové možnosti, ktoré môžu nezamestnaní využiť.

Internetové ponuky práce otvárajú nezamestnaným nové možnostiIde o internetové ponuky práce. Spoločnosti si pri výbere ľudských zdrojov môžu vyberať, kde budú inzerovať voľné pracovné miesta. V minulosti tak najčastejšie činili v novinách, elektronická doba ich ale prinútila svoj postup zmeniť a tak inzerujú viac na internete. Vďaka tomu sa vyvinuli niektoré inzertné portály, ponúkajúce práve ponuky práce na celom území Slovenska, či niekedy dokonca aj v zahraničí. Uchádzači si tak môžu dané pracovné ponuky prehľadne porovnať a ak spĺňajú požiadavky zamestnávateľa, tak sa môžu aj prihlásiť so žiadosťou o pracovné miesto. Internetový vzťah medzi ponukou a dopytom po práce skracuje čas uzavretia pracovnej zmluvy a zároveň činí celý proces efektívnejším. A práve to je šanca pre nezamestnaných – vďaka vyššej efektivite môžu získať lepšie pracovné miesto!