Nové trendy v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi

Nové trendy v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi

CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je systém riadenia interakcií spoločnosti so súčasnými alebo budúcimi zákazníkmi. Často v sebe zahŕňa rozličné systémy pre organizáciu, automatizáciu a synchronizáciu obchodného, marketingového či technického oddelenia. Spoločnosti prináša mnoho výhod a hlavne uľahčuje prácu. V dnešnej dobe totiž silná konkurencia vytvára veľký tlak na spoločnosti, ktoré musia flexibilne reagovať na požiadavky trhu. Preto sa rozličné systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi ukazujú ako zaujímavé riešenie pre navýšenie ziskovosti spoločnosti.

Avšak ani oblasť riadenia vzťahov nemôže zaspať na vavrínoch. Moderné technológie sa rozvíjajú míľovými krokmi a tak firmy poskytujúce spomínané riešenia musia reagovať na aktuálne požiadavky trhu. Svoje systémy zdokonaľujú a prispôsobujú súčasným trendom. Čo je však hudbou blízkej budúcnosti v oblasti CRM? Pozrime sa na trendy, ktoré by mal tento rok priniesť.

Prvým z nich je kontent. Jedná sa obsah stránok, blogov a všetkých kanálov, cez ktoré spoločnosť komunikuje. Zameranie sa na kvalitný obsah je logickým dôsledkom toho, že mnohé spoločnosti na svojich webových stránkach uverejňujú nerelevantné informácie, ktoré internetové vyhľadávače ako Google nepovažujú za hodnostné pre čitateľa. Z tohto dôvodu spoločnosti nezískavajú dobré výsledky vo vyhľadávaní.

Tvoriť dobrý obsah sa oplatí aj z iného hľadiska. Spotrebitelia sú totiž nároční a hľadajú zdroje informácií, ktoré by im mohli poskytnúť hlboký pohľad na danú problematiku. A práve kvôli tomu mnohé významné spoločnosti vytvárajú zdieľateľný obsah a rozličné mikrostránky, na ktorých môžu nie len promovať svoje produkty, ale aj ukojiť čitateľovu túžbu po informáciách.

Ďalších rýchlo rozvíjajúcim sa trendom sú geolokačné systémy. Vývoj pokročil tak dopredu, že dnes už dokážu obchodníci sledovať pohyb svojich zákazníkov nie len na internete, ale aj v rámci priestorov svojich kamenných obchodov. Vďaka týmto systémom môžu sledovať správanie zákazníkov, analyzovať ich kúpne správanie a dokonca si vytvoriť aj databázu stálych klientov.

Podľa niektorých predpovedí dokonca tieto systému pokročia v blízkej budúcnosti natoľko, že budú schopné doručiť správu potenciálnym klientom už len na základe toho, že prejdú okolo ich obchodu. Napríklad ak sa niekto prechádza na pláži a náhodou obíde obchod s plavkami, ten by mu mal vedieť poslať správu napríklad o svojej výhodnej ponuke.
Bezpochyby významným trendom tohto roka je aj posun v personalizácií a prispôsobení správ pre zákazníkov. Spoločnosti sa totiž už teraz snažia doručovať svoje posolstvá inovatívnymi a modernými spôsobmi. Slúžia na to napríklad mobilné zariadenia. Posun tiež nastáva aj v komunikácii na internete, nakoľko statické texty sú už dávno prekonané. Dnes návštevníkov priťahujú kreatívne riešenia, ktoré internet poskytuje. Takisto by mali firmy siahať aj po sociálnych sieťach a snažiť sa viesť inšpiratívnu a personalizovanú komunikáciu.

Vďaka moderným technológiám dnes dokážu spoločnosti zbierať dáta o svojich potenciálnych zákazníkoch, analyzovať ich a na základe toho doručovať personalizované marketingové riešenia. Skúmaním kúpnych návykov dokážu firmy vytvárať napríklad osobných digitálnych sprievodcov v nákupných centrách a poskytovať užívateľovi zaujímavé návrhy. Alebo napríklad priniesť zákazníkovi obedové menu bez jedál, na ktoré je alergický.

Rok 2015 sa aj vďaka týmto trendom bude niesť v znamení technologického pokroku v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rýchly rozvoj CRM technológií preto môže poslúžiť aj vašej firme a pomôcť naplniť vaše marketingové stratégie.