O centimetre pozemku sa sporiť neoplatí

Geodeti pri vytýčení hraníc pozemkov vychádzajú zo starých máp, ktoré majú obce, ale aj z nových digitálnych, na ktorých sú väčšinou mestá a nové lokality.

http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/259896-o-centimetre-pozemku-sa-sporit-neoplati/