Obchodovanie

Obchodovanie

Finančný trh je vo všeobecnosti spojením peňažného a kapitálového trhu. Na peňažnom trhu sa obchoduje s finančnými nástrojmi splatnými do jedného roka, zatiaľ čo predmetom kapitálového trhu sú finančné nástroje so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. Tieto dve zložky finančného trhu sú akoby spojené nádoby a jeden by nevedel existovať bez druhého.

Začiatkom nového milénia sa rozvojom moderných technológii začali aj na finančnom trhu objavovať nové finančné nástroje. Zvýšila sa špekulácia, ktorá je obrovským rizikom vedúcim k trhovým zlyhaniam. Dnes si môže svoje portfólio zriadiť i obyčajný človek, bez finančnej gramotnosti, jediné čo k tomu potrebuje je prístup na internet. V dôsledku tohto všetkého sa objem obchodných transakcií za posledných pätnásť rokov niekoľko stonásobne zväčšil. Obchoduje sa prostredníctvom takzvaných brokerov, len mála časť obchodov je smerovaná na burzu. Taktiež sa v súčasnosti dostáva do popredia obchodovanie na OTC trhoch. Burzy strácajú svoju klientelu a hlavne lokálne burzy strácajú na svojej významnosti. Všetko sa už sústreďuje do veľkých finančných centier, ktoré sú online dostupné z celého sveta. Pre ilustráciu, burza cenných papierov u nás v Bratislave je skoro nefunkčná. Objem obchodov počas kvartálu by sme tam zrátali na prstoch jednej ruky.

Táto prílišná digitalizácia a obchodovanie pákovým pomerom je pre dnešný, nielen finančný, svet veľkou hrozbou, nakoľko sú trhy príliš úzko prepojené a negatívny sled udalostí na opačnej strane sveta môže ovplyvniť i nás. Preto pri obchodovaní treba dbať na diverzifikáciu riziku a opatrnosť pri investovaní.