Obsah košíka s potravinami sa mení

Slovensko druhého desaťročia po roku 2000 je krajinou úplne iných spotrebiteľov, ako keď oslavovalo okrúhle milénium.

http://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/274280-obsah-kosiku-s-potravinami-sa-meni/