Online a bez registra!

Online a bez registra!

Súčasný trend na finančnom trhu ukazuje, že do popredia sa stále častejšie dostávajú pôžičky, o ktoré môže klient požiadať online. Štatistiky ukazujú, že veľká ponuka týchto moderných pôžičiek a úverov reaguje na zväčšujúci sa dopyt zo strany žiadateľov o pôžičku, ktorých už nebavia zložité a zdĺhavé administratívne úkony. Rýchlosť, jednoduché vybavenie a promptné schválenie pôžičky radí online pôžičky na popredné miesta v obľúbenosti. Jedná sa o špecifické produkty, ktoré poskytujú v podmienkach Slovenskej republiky výlučne nebankové spoločnosti, ktoré svojich klientov lákajú aj na extra bonus v podobe faktu, že nenahliadajú do registra dlžníkov.

Možno by ste sa čudovali, no mnohí ľudia sa vedome či nevedome ocitli v úverovom registri dlžníkov. Takýchto registrov je viacero, pričom ich spoločným menovateľom je fakt, že akumulujú informácie tak o fyzických, ako aj právnických osobách. Tieto registre získavajú a zhromažďujú informácie o klientoch so slabou platobnou disciplínou, ako aj s nízkou bonitou. Tento register teda napovie danému bankovému či nebankovému subjektu či máte alebo nemáte problém so splácaním svojich záväzkov. Ak disponujete informáciou, že sa nachádzate v takomto registri, odporúčanie znie nasledovne – v prípade potreby finančných prostriedkov žiadajte o online pôžičky bez registra. Ušetríte si tak veľa času a zároveň máte istotu, že vaša žiadosť bude odsúhlasená. Na druhej strane treba počítať aj s faktom, že online pôžičky bez registra majú zvyčajne vyššie úročenie ako sme zvyknutí pri klasických produktov. Značnou výhodou však je, že online pôžičky poskytujú nižšie sumy, z čoho vyplýva, že splatnosť takej pôžičky je kratšia a vy sa nemusíte zadlžovať na niekoľko mesiacov. Odborníci však upozorňujú, že tak ako pri všetkých pôžičkách a úveroch, aj tu by ste mali byť nadmieru opatrní.