Partners Group SK: Naším cieľom je zjednodušiť klientom život

Partners Group SK: Naším cieľom je zjednodušiť klientom život

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK poskytuje komplexné finančné služby, ktorých cieľom je umožniť klientom žiť plnohodnotnejší a kvalitnejší život. Kladieme dôraz na vysokú odbornosť a profesionalitu našich finančných sprostredkovateľov, ktorí na základe analýzy osobných financií pripravia a pomôžu zrealizovať finančný plán ušitý na mieru pre každého klienta. Základom našej filozofie je robiť veci INAK, teda lepšie a kvalitnejšie ako zvyšok trhu.

Prinášame exkluzívne produkty

Vďaka úzkej spolupráci s našimi obchodnými partnermi vyvíjame finančné produkty, ktoré v čo najväčšej miere pokryjú potreby našich klientov. Či už ide o zabezpečenie bývania, prípravu na dôchodok alebo ochranu zdravia, klientom PARTNERS GROUP SK sa snažíme priniesť to najlepšie na trhu. V mnohých prípadoch sme sa navyše vzdali časti provízie na úkor vyššej cenovej výhodnosti produktov.

Klientom šetríme čas a peniaze

Zorientovať sa v širokej ponuke finančných produktov a následne si vybrať ten najvýhodnejší je pre bežného klienta prakticky nemožné. Ak sa však rozhodnú pre spoluprácu s PARTNERS GROUP SK, ušetria svoj čas, starosti a predovšetkým peniaze. Naši finanční odborníci do finančného plánu vyberú tú najvýhodnejšiu kombináciu produktov, ktoré klientom umožnia splniť si ich finančné ciele. Pri tom všetkom sa zameriavame hlavne na tri oblasti: ochranu príjmu, zhodnocovanie majetku a prípravu na dôchodok.

Orientujeme sa na dlhodobú spoluprácu

Prípravou finančného plánu sa naša spolupráca s klientom ani zďaleka nekončí. Práve naopak, zakladáme si na dlhodobej starostlivosti a pravidelnej aktualizácii klientskeho portfólia. Keďže životná situácia klienta sa môže náhle zmeniť, je dôležité aby bol jeho finančný stav stabilizovaný v dlhodobom horizonte. Finanční odborníci z PARTNERS GROUP SK sú klientom neustále k dispozícii. Či už ide o vybavenie najvýhodnejšej hypotéky alebo zabezpečenie kvalitného poistného plnenia, našim cieľom je urobiť maximum pre spokojnosť klienta.

Na prvom mieste je spokojný klient

Práve spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste, preto kladieme dôraz na to, aby každý dostal rovnako kvalitnú službu. Všetci spolupracovníci PARTNERS GROUP SK u nás prechádzajú jednotným systémom vzdelávania, vďaka ktorému patria k špičke vo svojom odbore. Spokojnosť s úrovňou našich služieb potvrdili aj samotní klienti v prieskume realizovanom renomovanou agentúrou AC Nielsen. Celková spokojnosť klientov dosiahla 94 %, čo je v odvetví finančných služieb unikátne číslo.

Zabezpečenie dôchodku

Odborníci sa zhodujú na tom, že pokiaľ si chcú Slováci v starobe udržať životný štandard z obdobia produktívneho veku, dôchodok vyplácaný z I. a II. piliera im na to nemusí stačiť. Cestou k efektívnej príprave na život na dôchodku je využitie služieb finančného odborníka, ktorý klientom pomôže nájsť vhodné riešenie vedúce k zhodnocovaniu ich finančných prostriedkov v dlhodobom horizonte. Tak, aby sa klienti nemuseli báť o svoju finančnú budúcnosť.

Zhodnocovanie majetku

Cesta k finančnej nezávislosti vedie cez efektívne zhodnocovanie majetku prostredníctvom dlhodobého investovania. Na základe veku, príjmu a vzťahu k riziku, finančný odborník z PARTNERS GROUP SK odporučí optimálny výber a nastavenie investičného programu tak, aby si klienti po dovŕšení investičného horizontu mohli splniť svoje sny a ciele.

Ochrana príjmu

Jedným z najväčších rizík spojených so zabezpečením finančnej stability každej domácnosti je strata príjmu, ktorá môže byť pre rodinný rozpočet mimoriadne kritická. Vychádzajúc z dôslednej analýzy aktuálnej finančnej situácie je možné klientovi odporučiť poistné produkty, ktoré v maximálnej možnej miere ochránia nielen samotného klienta, ale v konečnom dôsledku aj celú jeho rodinu.

Financovanie bývania

V prípade financovania bývania prostredníctvom hypotéky možno hovoriť o rozhodnutí na celý život. Klienti PARTNERS GROUP SK majú možnosť využiť služby finančných odborníkov, ktorí im pomôžu nielen s posúdením toho, za akých podmienok budú schopní splácať hypotéku, ale následne pre nich nájdu tú najvýhodnejšiu ponuku na trhu.

Ochrana majetku

Nepredvídateľná situácia v podobe poistnej udalosti môže nepríjemne prekvapiť každého z nás, no pokiaľ si klienti svoj majetok (auto, dom, chata) ochránia v spoločnosti PARTNERS GROUP SK, získajú nielen výhodné poistné podmienky, ale hlavne čo najširšie pokrytie potenciálnych rizík.

  • Komplexný pohľad na vaše osobné financie
  • 1200 finančných odborníkov po celom Slovensku
  • Exkluzívne finančné produkty
  • Nižšie poplatky na produktoch
  • Príprava finančného plánu ušitého na mieru
  • Biometrické podpisovanie zmlúv