Po P2P pôžičkách je stále väčší dopyt

Po P2P pôžičkách je stále väčší dopyt

Počuli ste už o pojme P2P pôžičiek ? V našich končinách sa jedná o pomerne nový fenomén vo svete požičiavania finančných prostriedkov. P2P znamená peer-to-peer alebo person-to-person, čo nám napovedá, že sa jedná o pôžičky, ktoré nedostávame od finančnej inštitúcie, ale prostredníctvom sprostredkovateľa priamo od fyzických osôb. Výhodou pre dlžníka je nižší úrok, ako pri pôžičke od banky, pre veriteľa naopak vyšší zisk, než ponúkajú banky na rôznych sporiacich účtoch, či termínovaných vkladoch.

Situáciu, kedy sme nútení získať financie navyše prostredníctvom pôžičky poznáme asi všetci. Niekto, naopak môže byť v situácii, kedy má našetrený určitý väčší obnos hotovosti a nevie, ako investovať. Pre oba prípady môžu byť P2P pôžičky tým vhodným riešením. Takúto pôžičku môžete získať buď od jednej osoby, ktorá požičia plnú sumu, alebo od viacerých osôb poskytujúcich menšie čiastky. To je výhodou hlavne pre investorov, ktorí môžu požičiavať viacerým osobám menšie sumy peňazí, čím znižujú riziko spojené s nesplácaním úveru niektorého z dlžníkov.

Celý proces prebieha automaticky v online prostredí, kedy systém získava prostriedky od investorov a v prípade splátok ich rozdeľuje naspäť investorom. Výška úroku, doba splatnosti, či požičaná suma sa vždy prispôsobuje požiadavkám človeka, ktorý o pôžičku žiada. Ak sa očakávania dlžníka stretnú s možnosťami veriteľov, je možné prejsť k prevodu peňazí. Veriteľ si od dlžníka môže dodatočne vyžiadať potvrdenia o príjme, výpis z registra trestov a podobne.