Podnikanie na Slovensku láka čoraz viac mladých ľudí

Podnikanie na Slovensku láka čoraz viac mladých ľudí

Láka vás podnikanie? O vlastnom podnikaní snívajú mnohí mladí ľudia. Už v detstve sme si mohli vyskúšať, aké je to zaobchádzať s vlastnými peniazmi v rôznych spoločenských hrách ako napríklad monopoly, investor, dostihy a sádzky a iné. Mladí ľudia, ktorí sa neobávajú čo im život prinesie a vedia sa popasovať aj s prípadnými neúspechmi dokážu s dobrou myšlienkou preraziť v podnikateľskej sfére a je pomerne časté, že sú úspešný aj za hranicami. Je však veľa vecí, ktoré ich od tohto zámeru odrádzajú.  A to predovšetkým nepriaznivé podmienky pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sú uzákonené na Slovensku.

Mladí ľudia u nás majú o podnikanie výrazne väčší záujem, než má staršia generácia. Zatiaľ čo medzi ľuďmi pod 35 rokov si dokáže vlastné podnikanie predstaviť polovica z nich, u starších ako 50 rokov je to iba štvrtina. Dokazujú to aj najnovšie štúdia o podnikaní v 44 krajinách sveta.

Prieskumy sa zameriavajú hlavne na podnikateľský potenciál, teda na percento ľudí, ktorí si dokážu predstaviť štart vlastného podnikania. Na Slovensku tento podiel vzrástol oproti roku 2014 z 28 na 33 percent. Reálne však podniká iba 6 percent Slovákov, takže podnikateľská “priepasť” je vo výške 27 percent. Slovensko v potenciáli skôr zaostáva za priemerom EÚ, kde je to až 38 percent. Napríklad v USA je potenciál 51 percent, v Mexiku dokonca 81 percent. Naopak, napríklad v Nemecku je to iba 25 percent. Práve podnikateľský potenciál v posledných rokoch u mladších generácií rastie.

Hlavným lákadlom na vlastnom podnikaní je predstava nezávislosti na zamestnávateľovi. Táto motivácia je dôležitá pre 44 percent Slovákov, dôležitú rolu predstavuje aj možnosť druhého príjmu popri zamestnaní (39 percent). Na ďalšom mieste ľudia spomínajú možnosť realizovania vlastných nápadov a myšlienok (36 percent), či lepšie prepojenie kariéry s voľným časom a rodinou (21 percent).