Podozrivé lasagne sťahujú z obchodov

Zo slovenských obchodov rýchle sťahujú lasagne, ktoré mohli obsahovať prímes konského mäsa.

http://peniaze.pravda.sk/spotrebitel/clanok/259922-podozrive-lasagne-stahuju-z-obchodov/