Poisťovne sú neodmysliteľnou súčasťou trhu

Predstavte si trh z ekonomického uhla pohľadu. Nachádzajú sa tu výrobcovia, spotrebitelia, banky, štátne inštitúcie a poisťovne. Práve poisťovne bývajú niekedy trochu v úzadí, predsa len, do hry vstupujú, až keď je to naozaj nevyhnutne potrebné. Ich úloha je však veľmi silná a neodmysliteľná, keby totiž neexistovali, tak by nedokázali odvrátiť množstvo potenciálnych bankrotov či finančných problémov, ktoré mohli mať výrazne negatívny dopad na dnešnú spoločnosť. Poisťovňa ako taká je mimoriadne zaujímavá inštitúcia, hospodáriaca v osobitnom režime a ponúkajúca špecifické produkty.

Základným atribútom poistenia a poisťovní je to, že akékoľvek peniaze získavate až po nastaní určitej udalosti, resp. splnením podmienky. Nie je to teda ako v obchode, kde si zakúpite vybraný tovar a môžete ísť domov, či ako v banke, odkiaľ si môžete vziať pôžičku či úver a tie potom vrátiť. Do poisťovne môžete na začiatku len vkladať a poistiť sa pre prípad, že sa napríklad dožijete určitého veku, že sa stane škoda na vašom majetku, alebo budete mať nebodaj vážne zdravotné problémy. Vyplatení budete len vtedy, pokiaľ  príde k poistnej udalosti, inak vaše peniaze ,,prepadajú“ v prospech iných poistencov. Tento postup je však absolútne správny, v prípade, že by sa peniaze vracali aj bez poistnej udalosti, by tieto obchody prilákali množstvo špekulantov a nečestných obchodníkov. Poisťovňa musí fungovať na princípe ekvivalencie, čiže príjmy by sa približne mali rovnať jej výdavkom. Je to veľmi zaujímavé podnikanie, dôkazom je Slovensko, kde na malom území pôsobí množstvo zdravotných či komerčných poisťovní. Vy sa o ich ponuke môžete podrobne informovať tiež,  a to prostredníctvom ich podrobných internetových stránok. Veríme, že si vyberiete tú správnu poisťovňu, ktorá vám pokryje všetky prípadné spôsobené náklady a ujmy.