Pracujúcim penzistom pribudli povinnosti

Starobný dôchodca, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, platí od januára poistné na starobné poistenie.

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/clanok/274782-pracujucim-penzistom-pribudli-povinnosti/