Prečo sa oplatí investovať do podielových fondov

Prečo sa oplatí investovať do podielových fondov

Okrem záujmu občanov investovať do štátom podporovaných foriem sporenia ako je stavebné sporenie alebo dôchodkové sporenie, posledné roky rastie záujem investovať aj do iných foriem, napríklad podielových fondov. A práve v dnešnom článku sa pozrieme na výhody takejto investície.

Výnosy

V súčasnosti sa výnosy na termínovaných vkladoch pohybujú na minimách, a len ťažko prekonávajú infláciu, ktorá (na rozdiel od úrokových sadzieb) naberá vzostupnú tendenciu. Oproti tomu podielové fondy posledné mesiace slávia úspechy v zhodnocovaní zverených peňazí.

Zníženie nákladov

Ďalšou výhodou investovania do podielových fondov je zníženie nákladov oproti individuálnemu investovaniu. Vyššie objemy inštrumentov sú obchodované za menšie poplatky. Navyše podielový fond má zvyčajne uzavretú exkluzívnu zmluvu s obchodníkom s cennými papiermi, ktorá dovoľuje poplatky za obchod ešte viac znížiť.

Bezpečnosť

Vklady v bankách sú poistené do 90% zostatku, ale najviac do 25 000 EUR pre jednu osobu v jednej banke. V prípade otvorených podielových fondov je majetok vo fonde váš a nie je prepojený s majetkom investičnej spoločnosti. Nakúpené podielové listy sú vaším vlastníctvom a prípadný krach investičnej spoločnosti ich neovplyvní.

Prispôsobivosť

Môžete si vybrať podielové fondy či ich kombináciu, ktorá presne zodpovedá jednak vašim finančným cieľom, krátkodobým i dlhodobým. Zvolenú kombináciu fondov môžete tiež kedykoľvek prispôsobiť eventuálnym zmenám vašich požiadaviek.

Investovanie do fondov je dnes asi najvýhodnejšou formou zhodnotenia vašich peňazí.