Prenajímatelia môžu naposledy využiť paušálne výdavky

Všetci prenajímatelia si zo svojho príjmu okrem nezdaniteľnej časti vo výške 500 eur môžu odpočítať aj výdavky.

http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/272709-prenajimatelia-mozu-naposledy-vyuzit-pausalne-vydavky/