Prešovská samospráva hľadá mobilného operátora

Prešovská samospráva hľadá mobilného operátora

Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných hlasových služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, mobilných dátových služieb, nákup mobilných telefónov a dátových zariadení.

Prešovská samospráva hľadá mobilného operátora
BRATISLAVA 17. februára (WEBNOVINY) – Úrad Prešovského samosprávneho kraja (PSK) hľadá mobilného operátora pre svojich vyše 130 inštitúcií, ako sú školy, múzeá, knižnice, v predpokladanej hodnote 600 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných hlasových služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, mobilných dátových služieb, nákup mobilných telefónov a dátových zariadení. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania (VVO).

Ako formu verejného obstarávania úrad PSK zvolil otvorenú súťaž. Predmet tendra bude podľa informácií vo VVO financovaný z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Záujemcovia o získanie zákazky budú musieť zložiť zábezpeku v sume 30 tis. eur. Víťaz výberového konania vzíde z elektronickej aukcie, pričom rozhodovať sa bude na základe najnižšej ponúknutej sumy. S víťazným uchádzačom samospráva uzavrie rámcovú dohodu na obdobie 48 mesiacov. Záujemcovia majú čas na predkladanie ponúk do 2. apríla 2013.