Škody na autách pre výtlky výrazne rastú, hlási poisťovňa

Allianz-Slovenská poisťovňa zaregistrovala už 600 poistných udalostí v havarijnom poistení spôsobených výtlkom.

http://peniaze.pravda.sk/poistenie/clanok/260359-skody-na-autach-pre-vytlky-vyrazne-rastu-hlasi-poistovna/