Slovensko je v mínuse viac ako 952 miliónov eur

Slovensko je v mínuse viac ako 952 miliónov eur

Schodok slovenského štátneho rozpočtu stúpol v marci oproti februáru o takmer 240 miliónov eur.

Slovensko je v mínuse viac ako 952 miliónov eur
BRATISLAVA 2. apríla (WEBNOVINY) – Schodok štátneho rozpočtu v marci dosiahol 952,7 mil. eur.

V porovnaní s koncom februára tak stúpol o takmer 240 mil. eur.

V medziročnom porovnaní sa však hospodárenie štátu zlepšilo a deficit sa znížil o 17,5 %.

Celkové rozpočtové príjmy pritom v prvom štvrťroku medziročne poklesli o 3,7 % na 2,376 mld. eur pri súčasnom poklese rozpočtových výdavkov o 8,1 % na 3,329 mld. eur.

Ako ďalej informuje rezort financií, samotné daňové príjmy, ktoré tvoria gro celkových príjmov štátu, oproti prvému štvrťroku vlaňajška mierne stúpli o 1,9 % na 1,97 mld. eur.

Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z príjmov právnických osôb a u zrážkovej dane. Naopak, horšie sa vyvíjal výber dane z príjmov fyzických osôb, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí podľa ministerstva financií najmä pokles výdavkov na transfer Sociálnej poisťovni, ktoré sa medziročne znížili o 264,6 mil. eur.

Ušetrilo sa aj na výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu a tiež na výdavkoch spojených s čerpaním eurofondov. Na druhej strane rástli iba výdavky na platby do rozpočtu Európskej únie o 34,4 mil. eur, a to hlavne z dôvodu úhrady takmer 20-miliónového záväzku za rok 2012.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.