Som členom tímu autorov

Keďže rada pracujem a komunikujem s ľuďmi, intenzívne som hľadala zaujímavé miesto, kde by

som sa mohla popri materskej dovolenke realizovať. Veľmi rada píšem rôzne práce, ako seminárky,

semestrálky, bakalárky či diplomovky, počas listovania na internete som natrafila na stránku

www.pisanieprac.sk.

Po oslovení, úvodných formalitách a preskúšaní mojich schopností som sa

začlenila do skvelého a flexibilného tímu. Na práci na vyhovuje najmä absolútna časová sloboda,

možnosť tvoriť a realizovať sa, ako aj výborný a korektný prístup. Je na mne, ako na autorovi,

je voľba, na ktorom zadaní chcem pracovať. Náš tím spracúva podklady pre seminárne práce,

semestrálne práce, bakalárske a diplomové práce, abstrakty, úvody a závery, dotazníky, prieskumy

atď. Už pri výbere témy viem, ako si čo najefektívnejšie zadeliť svoj čas. Je len na mne, koľko

svojho voľného času tejto práci venujem. Opakujem sa, ale časová sloboda a voľnosť je naozaj na

nezaplatenie. Túto prácu odporúčam všetkým, čo radi píšu, sú počítačovo zdatní, dokážu pracovať

s literatúrou, orientovať sa na internete, a radi píšu práce, aby sa zapojili do tohto projektu a stali sa

stabilným členom nášho tímu. A finančné ohodnotenie nie je pritom v dnešnej dobe zanedbateľné.

Stačí byť originálny, zodpovedný, mať zmysel pre dodržanie termínov a ochotu využiť svoj voľný

čas na niečo zmysluplné. Pomáhame iným a pritom si dokážeme privyrobiť, čo mi veľmi vyhovuje.