Spotrebný úver

Spotrebný úver

Spotrebný úver poskytujú bankové a nebankové finančné inštitúcie v rôznych podobách a doslova na čokoľvek, to znamená, že sa poskytuje bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov. Klienti si prostredníctvom spotrebného úveru môžu riešiť neočakávanú potrebu finančných prostriedkov. Nepochybnou výhodu spotrebných úverov je fakt, že úver si môžete poistiť a to v prípade neschopnosti splácať ho.

Splatnosť spotrebných úverov sa pohybuje od jedného do siedmich rokov a všeobecne platí, že doba splácania spotrebného úveru by nemal presahovať životnosť objektu, na ktorý si klient úver bral. Charakteristickou črtou spotrebného úveru sú aj fixne stanovené mesačné splátky, ktorých výška sa počas splácania nemení.  Žiadateľom spotrebného úveru môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Pri podpise žiadosti o spotrebný úver budete potrebovať dva doklady totožnosti a potvrdenie príjmu. Potvrdenie o príjme predkladáte ak ste zamestnaný na trvalý pracovný pomer. Ak ste podnikateľ, ste povinný predložiť potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie ako aj výkazy o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch.

Spotrebný úver môže mať rôznu podobu – napríklad spotrebný úver, ktorý má povolené prečerpanie, ktorý sa nazýva kontokorentný či splátkový úver.