Starobné dôchodky medziročne vzrástli o viac ako 13 eur

Starobné dôchodky medziročne vzrástli o viac ako 13 eur

Priemerná starobná penzia na Slovensku predstavuje 387,8 eura.

Starobné dôchodky medziročne vzrástli o viac ako 13 eur
BRATISLAVA 10. marca (WEBNOVINY) – Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci februára tohto roka predstavoval 387,8 eura.

V porovnaní s druhým mesiacom minulého roka ide o nárast o 13,4 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo takmer 977 tis. osôb.

Predčasný starobný dôchodok, ktorý ku koncu februára dostávalo 25,8 tis. penzistov, dosahoval v priemere 389,9 eura.

Medziročne išlo o nárast o 19,2 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci februára na úrovni 195 eur, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 5,1 eura.

Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 342,7 eura. Oproti februáru 2012 je to nárast o 10,3 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu vlaňajška evidovala 228,4 tis. poberateľov invalidných dôchodkov.

Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu februára v priemere 236,9 eura, čo je medziročný nárast o 7,5 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 296,3 tis. ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 39 tis. vdovcom, bola na úrovni 182,9 eura. V porovnaní s februárom 2012 je to zvýšenie o 8 eur. Sirotské dôchodky dostávalo na konci februára 27,5 tis. osôb, a to v priemernej výške 132,3 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 3,1 eura.